2013-05-15_Varmote_logo_sml

Program Utbildningsdagen och Vårmötet – pdf

Program för sakkunniga och farmaceuter – pdf

Bilder

Länkar till föreläsningarna:

Utbildningsdagen, onsdagen den 15/5

BMA skriver svar – Helena Löfling
Tema: Radiofarmaci
       GMP – Maria Ingevaldsson
       Lokaler och avfall – Sven Richter
Tema: Njurar
       Metodologiska aspekter på renogram – Agnetha Gustafsson
       Renogram – Peter Gjertsson
       DMSA – Lars Edenbrandt
Tema: Paratyreoidea
       Fysiologi, gudielines och redovisning av enkätsvar – Lars Brudin
Nationella riktlinjer för strålskyddsinformation – rapport från arbetsgruppen – Disa Åstrand och Lena Engelin

 

Vårmöte Dag 1, torsdagen den 16/5

Tema: Kvalitet, säkerhet och kompetens
       Läkemedelsverket – Maria Ingevaldsson, Bengt Persson
       Strålsäkerhetsmyndigheten – Sven Richter
       Riskanalys – Mattias Nickel
Nationella riktlinjer för kvalitetskontroller av utrustning – rapport från arbetsgruppen – Sven-Åke Stark
Tema: Radiojodbehandling vid tyreotoxikos
       Tyreotoxikos och behandling – Pär Wanby
       Guidelines för radiojodbehandling – Cecilia Hindorf
       Redovisning av enkätsvar – Mattias Nickel
       SPECT för volymsbestämning – Mattias Nickel
Equalis – Elin Trägårdh
Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys – Håkan Geijer
Vårmötet 50år! Tillbakablick till 1963 – Sven Richter

 

 Vårmöte Dag 2, fredagen den 17/5

Fallstudier, moderator Lars Brudin
       Fall 1 – Lungscintigrafi
       Fall 2 – Renografi, sen bild
       Fall 3 – Fistellokalisering med lymfoscintigrafi och SPECT/CT
       Fall 4 – Ektopiskt parathyreoideaadenom. Lokalisering med SPECT/CT
Några ord om nya specialitetsindelningen – Peter Gjertsson
Årsmöte SFNM
Fria föredrag:
       PET/CT Patienters förväntningar och upplevelser – Camilla Andersson
       Aktivitetsreduktion för patienter med hög vikt vid myokardscintigrafi – Christel Kullberg
PET/MR – Håkan Ahlström
Posterprisutdelning
Abstractvinnare
Bild_03Bild_01Bild_07Bild_02Bild_04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild_05Bild_06Bild_12Bild_08Bild_09Bild_10Bild_11

Bild_08