Sedan år 2004 är medlemsavgiften 150:- för enskilda och 1500:- för företag. För ålderspensionärer är medlemsavgiften endast 75:- per år. Hedersmedlemmar betalar ingen avgift.

Anmälan om medlemskap ställes till sekreteraren. När anmälan mottagits får Du ett utskick med inbetalningskort, senaste ”Meddelande till medlemmarna” samt häftet Nuklearmedicinens historia skrivet av Sten Carlsson. (Detta häfte går också att beställa hos sekreteraren, kostar endast 40 kr).

För medlemskap i European Association of Nuclear Medicine (EANM) görs anmälan via deras hemsida www.eanm.org. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är för närvarande 140/160 Euro och inkluderar prenumeration på European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging.

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352