Lunchseminarier


28 september kl 11.30 — 12.30

Hjärndödsdiagnostik med gammakameraundersökning

Föreläsare och sakkunnig från Socialstyrelsen: Torsten Danfors, överläkare, Nuklearmedicin Uppsala, Helena Almén, medicinskt sakkunnig, Nationellt Donationscentrum, Socialstyrelsen, Tesi Aschan, jurist inom hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen.

PDF presentation


5 april kl 11.30-12.15

Hur skiljer sig förberedelserna inför behandling med radioaktivt jod i Sverige – samanställning av en nationell enkät

Föreläsare:Rebecca Edén, sjukhusfysiker, Region Jämtland/Härjedalen, Östersund


18 mars kl 11.30 – 12.15.

Spårämnesutveckling vid Karolinska Radiofarmaci

Föreläsare:Thuy Tran, PhD, Docent i experimentell onkologi, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuet, FoU: onkologi-patologi Karolinska Institutet.


9 februari kl 11:30-12:15

Rapport från forskningsstudier utifrån patientens perspektiv inom nuklearmedicin och PET.

Föreläsare:Camilla Andersson. Röntgensjuksköterska, Universitetslektor. PhD. Inst. kirurgiska vetenskaper. Uppsala universitet


27 januari kl 11.30 – 12.15

”Den neurodegenerativa ronden”

Föreläsare: Torsten Danfors, nuklearmedicinare och David Fällmar, neuroradiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala.