Länk: European Association of Nuclear Medicine (EANM) – event kalendarium

 

 


2023


Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS)

14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society and 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium, 30th of May- 1st of June, Stockholm

Registrering och abstract inlämning till är öppen fram till den 15-e mars 2023.

Deadline för registrering och abstract inlämning, är förlängd till 10 april.

Årets Tema ”Precision Medicine in Radiology and Nuclear medicine”.

Välkommen med din anmälan. https://www.trippus.net/PIR2023eventpage.


Kurs i nuklearmedicinsk njurdiagnostik LU/SU

Malmö 8-19 maj 2023

Innehåll: Kursen syftar till att deltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik.

Målgrupp:ST-läkare eller nyblivna specialister inom nuklearmedicin, klinisk fysiologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin, njurmedicin. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker. Arrangör: Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
Länkar:
Inbjudan
Preliminärt schema
Ansökningsblankett


Nuklearmedicinskt vårmöte

Göteborg 31 maj – 2 juni 2023

Länk till mer information


Inställd !

Grundläggande kurs i nuklearmedin

Athen 16–23 september 2023

Målgrupp: ST-läkare i nuklearmedicin, radiologi el- ler klinisk fysiologi. I mån av plats välkomnas även andra yrkeskategorier som arbetar inom nuklearmedicin samt specialister som önskar grundläggande kunskaper i nuklearmedicin.

Sista anmälningsdag: 14 april 2023

 


Röntgenveckan

Uppsala 12-16e september 2023

Länk till Röntgenveckans hemsida


36th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine

Vienna  9–13 september 2023

Länk till EANM hemsida


Kurs i hybrid imaging

Linköping 13-17 november 2023

Svensk Förening för Nuklearmedicin återstartar den populära kursen i hybridimaging. Kursen har fokus på nuklearmedicin och dess kombination med radiologiska modaliteter. I kursinnehållet finns två dagar med fysik och teknik, två dagar med kliniska föreläsningar och en dag med studiebesök och falldemonstrationer på Universitetssjukhuset i Linköping.

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, Biomedicinska analytiker, sjukhusfysiker samt läkare med intresse för nuklearmedicin.

Läs mer på kursens hemsida


Kurs i nuklearmedicin och PET hösten 2023

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, Biomedicinska analytiker

15.0 hp, modifierad distanskurs, Uppsala universitet. Ca 10 träffar under perioden 28/8 2023 -14/1 2024.

Syfte: Att öka specialkunskapen hos personal som redan nu arbetar, eller planerar att arbeta, med molekylär avbildning och nuklearmedicinska terapier. Kursen ger även djupare förståelse och grund för forskning och utvecklingsarbete inom området. Mer specifikt inkluderar kursen teknik & fysik, strålskydd, undersökningsmetodik, radiokemi och beredning, dosimetri, dynamiska PET undersökningar och farmakokinetik och användning av dessa metoder inom kliniska forskningsstudier. Kursen inkluderar även laborationer och seminarier med grupparbeten.

Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen, 180hp el. biomedicinsk analytikerexamen, 180hp.

Anmälan: öppnar 2023-03-15, www.antagning.se,   Kurs kod: 3DR915

För mer information om kursen se gärna 2022 års kurssida, Uppsala Universitets

Kontakt: Camilla.Andersson@radiol.uu.se


2022