Nationell svarsmall för dynamisk njurskintigrafi (99mTc-MAG3) (2021)

  Nationell svarsmall för statisk njurskintigrafi (99mTc-DMSA) (2019)

Nationell svarsmall för myokardskintigrafi 2018