Startsida2023-12-28T14:42:51+01:00

Svensk Förening för Nuklearmedicin

Föreningens ändamål är att främja nuklearmedicinens utveckling i Sverige, framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och genom att formulera mål för specialistutbildningen i ämnet. Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) utgör en sammanslutning av svenska läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysiker.

Svensk Förening för Nuklearmedicin

Föreningen är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) samt Sveriges Läkarförbund (SLF). SFNM är också en del av Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine (SSCPNM).

Member of European Association of Nuclear Medicine (EANM), World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) and European Union of Medical Specialists (UEMS).

Svensk Förening för Nuklearmedicin

Föreningen är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) samt Sveriges Läkarförbund (SLF). SFNM är också en del av Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine (SSCPNM).

Member of European Association of Nuclear Medicine (EANM), World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) and European Union of Medical Specialists (UEMS).

Senaste nyheter

Klicka här för alla nyheter

Kalender

Lediga tjänster

Här kan du annonsera lediga tjänster, kontakta oss om du vill veta mer!