Nyheter2021-02-08T20:26:21+01:00

Nuklearmedicinska inslag under Röntgenveckan 2021

Röntgenveckan som går av stapeln under perioden 7-8 september 2021 innehåller nuklearmedicinska inslag där SFNM är medarrangör.

För Er med nuklearmedicinsk intresse kan föreningen bla rekommendera följande inslag:

Nuklearmedicin SFNM, Tisdagen den 7/9

kl 12.45 – 13.25
PRRT – peptidreceptor radionuklidterapier med 177Lu-DOTATATE
Klinik, indikationer – Anna Sundlöv, Lund
Genomförande – Katarzyna Fröss-Baron, Uppsala
Moderator: Anders Sundin, UppsalaKl 13.40 – 14.20
PRRT – peptidreceptor radionuklidterapier med 177Lu-DOTATATE
Dosimetri – Katarina Sjögreen-Gleisner, Lund
HRQoL – Camilla Andersson, Uppsala och Katarina Sjögreen-Gleisner
Moderator: Anders Sundin, Uppsala

Röntgensjuksköterskor/BMA, Onsdagen den 8/9

KL 10.10 – 10.50
PET/CT. Att undersöka hjärnan med PET – metodik, avbildning och analyser
Föreläsare: Jonathan Sigfridsson.
FDG PET/CT vid hjärtmuskelinflammations-frågeställning i praktiken
Föreläsare: Patricia Svensson
Moderator: Camilla Andersson

Mera info och anmälan till mötet (virtuellt) hittar du här:

 

augusti 21st, 2021|Categories: Kalender|0 Comments

NATIONELL SVARSMALL FÖR DYNAMISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-MAG3)

SFNM’s arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR DYNAMISK NJURSKINTIGRAFI” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar.

Svarsmallen blev skickad på remiss till Svensk Urologisk Förening där man i svaret bla skrev:
Vi har granskat den nya svarsmallen och finner att den är efterlängtad, genomarbetad och välstrukturerad. Vi ställer oss bakom remissmallen och vill gärna uppmuntra till användning av den.
Ökad samstämmighet mellan olika undersökningar gjorda på olika nuklearmedicinska avdelningar och tolkade av olika bedömare är eftersträvansvärt och kommer att underlättas avsevärt om den nya mallen används.”

LÄNK till SVARSMALL

(Mallen finns i övrigt att hitta under fliken ”Praktisk Infobank”)

juni 21st, 2021|Categories: Nyheter|0 Comments

EANM Congress 2021

Welcome to the 34th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine on October 20-23, 2021!
(Pre-Congress Symposia will take place on October 4-6 & October 11-13, 2021!)

Virtuell kongress (som dock kan bli ”Hybrid” dvs virtuell och face-à-face i fall sistnämnda skulle gå att genomföra).

Länk till info

OBS: The abstract submission is open until April 25 2021:
Länk till abstract submission

april 19th, 2021|Categories: Kalender|0 Comments