Styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin, 2024/2025

Ordförande:
Kristian Valind, klinisk fysiolog, ST-läkare i nuklearmedicin
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin
VO Bild och Funktion
Skånes Universitetssjukhus
Tel: 046-173546
e-brev: kristian.valind@med.lu.se

 

Sekreterare:
Helena Lizana, sjukhusfysiker
Centrum för medicinsk teknik och Strålningsfysik
901 85 Umeå
Tel: 0727-197217
e-brev: helena.lizana@regionvasterbotten.se

 

 

Skattmästare:
Lisa Holm, Radiokemist
Universitetssjukhuset Örebro
70185 Örebro
Tel: 0735 968503
e-brev: lisa.holm@regionorebrolan.se

 

 

Facklig sekreterare:
Erland Hvittfeldt, klinisk fysiolog, ST-läkare i nuklearmedicin
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin
VO Bild och Funktion
Skånes Universitetssjukhus
Tel: 040-338729
e-brev: erland.hvittfeldt@skane.se

 

Vetenskaplig sekreterare:
Sara Strandberg, Universitetslektor/Överläkare Bild- och funktionsmedicin
Institutionen för Strålningsvetenskaper, Diagnostisk Radiologi
Umeå Universitet
Tel: 090-785 00 00/070-257 20 82
e-brev: sara.strandberg@umu.se

 

Vice ordförande
Agnetha Gustafsson, sjukhusfysiker
Medicinsk Strålningsfysik
Region Östergötland
58185 Linköping
Tel: 010 103 8116
e-brev: agnetha.gustafsson@regionostrgotland.se

 

Webredaktör:
Louise Ebrelius, Överläkare, Radiologi/Nuklearmedicin
Röntgenkliniken
Hallands sjukhus Halmstad
Tel: 035-14 78 81
e-brev: Louise.Ebrelius@regionhalland.se

 

 

 

Bianca Bugge, leg. Biomedicinsk Analytiker
Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin
Tel: 010- 4352630
e-brev: bianca.bugge@vgregion.se

 

 

 

Jesús Lopez Urdaneta, Specialistläkare klinisk fysiologi, sektionschef
Klinisk fysiologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel: 079-0270873
e-brev: jesus.lopez.urdaneta@vgregion.se

 

 

Camilla Andersson
Universitetslektor m. förenad befattning som röntgensjuksköterska
Inst. kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
Tel: 070-1679373
E-brev: camilla.andersson@uu.se

 

 


Antonios Tzortzakakis, Överläkare, Radiologi/Nuklearmedicin
Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge
Tel:  070-2219919
e-brev: antonios.tzortzakakis@ki.se

 

 


Revisorer:
Peter Gjertsson, Göteborg
Håkan Geijer, Örebro

Revisorsuppleanter:
Sten Carlsson, Uddevalla
Sven-Åke Starck

Valberedning:
Ann-Christine Bergh, Göteborg
Agnieszka Atley, Växjö
Sigrid Leide Svegborn, Malmö

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352