Sedan år 2004 är medlemsavgiften 150:- för enskilda medlemmar och 1500:- för företag. För ålderspensionärer är medlemsavgiften 75:- per år. Hedersmedlemmar betalar ingen avgift.

Anmälan om medlemskap ställes till sekreteraren. När anmälan mottagits får du ett mail med uppgifter om inbetalning av medlemsavgift.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att söka resestipendier, du får lägre anmälningsavgift till vårmötet samt mailutskick med intressant information från styrelsen. Som medlem i föreningen blir du också automatiskt medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352