ST-utbildning i nuklearmedicin

Styrande dokument

SOSFS 2015:8 – Grundförfattningen som gäller from 2015-05-01

Länk till bilagor till författningen, Ändringsförfattningar (2015-05-01 – )

Anvisningar för ansökan om specialistkompetens – SOSFS 2015:8

SOSFS_2008_17 – författningen 2008

 

Nuklearmedicin

Utbildningsplan och utbildningsbok för tilläggspecialiteten nuklearmedicin – 2019-05-16

Läkarnas specialiseringstjänstgöring, Målbeskrivning 2015, Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsen (ad Nuklearmedicin vg se p 1028)

ST-utbildning: Bedömningsmall avseende bild- och funktionsundersökningar (Används inom Nuklearmedicin på Skånes Universitets sjukhus)

Målbeskrivning Nuklearmedicin översatt till engelska, SLF, 2018:
Description of the objectives for doctors’ specialty training. Nuclear Medicine. The Swedish Medical Association’s translation into English, 2018

Målbeskrivning 2008

Utbildningsplan och utbildningsbok 2009-04-06