Svensk Förening för Nuklearmedicin utgör en sammanslutning av svenska läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysiker med ändamål att främja nuklearmedicinens utveckling i Sverige. Föreningens uppgift är att:

-främja utvecklingen av nuklearmedicin genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner

-möjliggöra redovisning av forskningsresultat inom de områden av medicin där nuklearmedicin används

-verka för utbildning i nuklearmedicin

-tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor

-formulera mål för specialistutbildning i nuklearmedicin

-verka för att förbättra det diagnostiska och terapeutiska området av radionuklider inom medicinens samtliga specialiteter.

 

 

Föreningen är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) samt Sveriges Läkarförbund (SLF). SFNM är också en del av Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine (SSCPNM).
Member of European Association of Nuclear Medicine (EANM), World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) and European Union of Medical Specialists (UEMS).