Lunchwebinarier 2024

Anslut till webinarierna med denna länk:

https://lu-se.zoom.us/j/65440784553?pwd=TnpUQVFhOVlnQ1JYQTcwYjJpWVU0dz09


7 maj kl 11:30-12:15

FAP-avbildning vid pancreascancer

Föreläsare: Pawel Rasinski, läkare och doktorand vid Karolinska institutet


2 april kl 12:15-13

Artificial Intelligence in Nuclear Medicine

Föreläsare: Mélanie Champendal, PhD Candidate, Radiographer, Senior lecturer vid HES-SO, University of Applied Sciences and Arts, Western Switzerland


5 mars kl 11:30-12:15

Internationellt samarbete kring strålskydd och nuklearmedicin

Föreläsare:

Sigrid Leide-Svegborn, sjukhusfysiker, docent, Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus / Medicinsk strålningsfysik, ITM, Lunds universitet
Martin Andersson, sjukhusfysiker, docent, Avd för medicinsk strålningsvetenskap, Göteborgs Universitet


6 februari kl 11:30-12:15

En nuklearmedicinsk exposé; personligt, lokalt och nationellt

Föreläsare: Sven-Åke Starck, pensionerad sjukhusfysiker, PhD och hedersmedlem i SFNM


Lunchwebinarier 2023

 

5 december kl 11.30-12.15

Fallgropar och fysiologiska upptag med FDG-, PSMA- och Dotatoc-PET/CT

Föreläsare: Sara Strandberg, Universitetslektor/Överläkare, Umeå Universitet


7 november kl 11.30-12.15

Kan AI och Monte Carlo teknik förbättra SPECT rekonstruktioner och stråldosberäkningar?

Föreläsare: Peter Bernhardts, professor, sjukhusfysiker, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg


3 oktober kl 11.30-12.15

DatScan SPECT – viktig undersökning vid diagnostik av Parkinsons sjukdom

Föreläsare: Annette Davidsson, specialist-BMA, docent, Linköpings Universitet


Lunchwebinarier 2022

28 september kl 11.30 — 12.30

Hjärndödsdiagnostik med gammakameraundersökning

Föreläsare och sakkunnig från Socialstyrelsen: Torsten Danfors, överläkare, Nuklearmedicin Uppsala, Helena Almén, medicinskt sakkunnig, Nationellt Donationscentrum, Socialstyrelsen, Tesi Aschan, jurist inom hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen.

PDF presentation


5 april kl 11.30-12.15

Hur skiljer sig förberedelserna inför behandling med radioaktivt jod i Sverige – samanställning av en nationell enkät

Föreläsare:Rebecca Edén, sjukhusfysiker, Region Jämtland/Härjedalen, Östersund


18 mars kl 11.30 – 12.15.

Spårämnesutveckling vid Karolinska Radiofarmaci

Föreläsare:Thuy Tran, PhD, Docent i experimentell onkologi, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuet, FoU: onkologi-patologi Karolinska Institutet.


9 februari kl 11:30-12:15

Rapport från forskningsstudier utifrån patientens perspektiv inom nuklearmedicin och PET.

Föreläsare:Camilla Andersson. Röntgensjuksköterska, Universitetslektor. PhD. Inst. kirurgiska vetenskaper. Uppsala universitet


27 januari kl 11.30 – 12.15

”Den neurodegenerativa ronden”

Föreläsare: Torsten Danfors, nuklearmedicinare och David Fällmar, neuroradiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala.