Länk: European Association of Nuclear Medicine (EANM) – event kalendarium

The European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT) evenst  2023 och 2024

Lipus kurser nuklearmedicin

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi kurssida

 


2023


Kurs i hybrid imaging

Linköping 13-17 november 2023

Svensk Förening för Nuklearmedicin återstartar den populära kursen i hybridimaging. Kursen har fokus på nuklearmedicin och dess kombination med radiologiska modaliteter. I kursinnehållet finns två dagar med fysik och teknik, två dagar med kliniska föreläsningar och en dag med studiebesök och falldemonstrationer på Universitetssjukhuset i Linköping.

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, Biomedicinska analytiker, sjukhusfysiker samt läkare med intresse för nuklearmedicin.

Läs mer på kursens hemsida

 


2024


Kurs i Nuklearmedicin

23-26 januari 2024 distanskurs som ges av Universitetssjukhuset i Örebro

Universitetssjukhuset i Örebro erbjuder i samarbete med Uppsala Universitet och Region Dalarna en kurs i grundläggande nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi. Kursen täcker in delmål c4 respektive STc4 enligt SoS målbeskrivningar 2015 och 2021. Lipus-godkänd.

Målgrupp: ST-läkare inom Radiologi eller Klinisk fysiologi.

15-17 maj 2024 i Karlstad

Anmälan: http://www.trippus.net/nuklearmedicinsktvarmote.se