Länk: European Association of Nuclear Medicine (EANM) – event kalendarium

 


2023


24-27 januari

KURS I NUKLEARMEDICIN

Distanskurs med digitala föreläsningar för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi

Anmälan är öppen, sista anmälningsdag 2022-12-20

För mer information och anmälan klicka på denna länk.

 


Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS)

14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society and 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium

May 30th – June 1th 2023
Venue:  New Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
Accommodation:  Elite Hotel Carolina Tower, Stockholm

Länk till information


Nuklearmedicinskt vårmöte

Göteborg 31 maj – 2 juni 2023

Länk till mer information


Kurs i nuklearmedicin och PET hösten 2023

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, Biomedicinska analytiker

15.0 hp, modifierad distanskurs, Uppsala universitet. Ca 10 träffar under perioden 28/8 2023 -14/1 2024.

Syfte: Att öka specialkunskapen hos personal som redan nu arbetar, eller planerar att arbeta, med molekylär avbildning och nuklearmedicinska terapier. Kursen ger även djupare förståelse och grund för forskning och utvecklingsarbete inom området. Mer specifikt inkluderar kursen teknik & fysik, strålskydd, undersökningsmetodik, radiokemi och beredning, dosimetri, dynamiska PET undersökningar och farmakokinetik och användning av dessa metoder inom kliniska forskningsstudier. Kursen inkluderar även laborationer och seminarier med grupparbeten.

Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen, 180hp el. biomedicinsk analytikerexamen, 180hp.

Anmälan: öppnar 2023-03-15, www.antagning.se,   Kurs kod: 3DR915

För mer information om kursen se gärna 2022 års kurssida, Uppsala Universitets

Kontakt: Camilla.Andersson@radiol.uu.se


2022