Enkätresultat2024-06-11T08:47:37+02:00

Medlemmar i SFNM har under åren med hjälp av enkäter samlat in information om hur metoder och rutiner ser ut på de nuklearmedicinska klinikerna i landet. Syftet är att skapa en informationsbank om det praktiska arbetet kring patienten med inriktning på förberedelser, utförande, strålskydd m.m. vid nuklearmedicinska undersökningar. Inför varje vårmöte kan en ny undersökning läggas till och de redan befintliga uppdateras. Om årets arrangör inte har möjlighet att ansvara för detta finns möjlighet att vända sig till styrelsen.

Om ni vill göra några ändringar i befintliga enkäter, kontakta styrelsen.

SFNM:s enkät f ör Röntgensjuksköterskor och Biomedicinska analytiker Vårmötet 2024

SFNM:s verksamhetsenkät Vårmötet 2024

 Enkät inför framtagande av gemensamma nationella rutiner för behandling av hypertyreos (2020)

Ny författning om strålskydd och nya föreskrifter från SSM – Enkätredovisning (2019)

 Enkäter om Kompetens och utbildning för biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, onkologisjuksköterskor mfl inom nuklearmedicinsk verksamhet (2019)

  Enkät Renografi Vårmötet 2018

Förberedelser inför nuklearmedicinska undersökningar Vårmötet 2017

Paratyreoideascintigrafi Vårmötet 2016

Myokardscintigrafi Vårmötet 2015

 Uppdaterad enkät PET/CT 2015

Lungscintigrafi Vårmötet 2014

Radiojod-behandling Vårmötet 2013

Parathyreoidea-scintigrafi Vårmötet 2013

Ventrikelscintigrafi Vårmötet 2012

SentinelNode Vårmötet 2011

Sammanfattning tyreoideascint Vårmötet 2010

Enkät Tyreoidea Vårmötet 2010

PET-CT Vårmötet 2009