Program

Onsdag 15 maj

Invigningsföreläsning – Elin Trägårdh,  Skånes Universitetssjukhus

Lungscintigrafi bortom akut lungemboli – Kristian Valind,  Skånes Universitetssjukhus

Strålningsrisker – Filosofi och kommunikation del 1 – Jakob Heydorn Lagerlöf,  Centralsjukhuset Karlstad

Strålningsrisker – Filosofi och kommunikation del 2 – Sigrid Leide Svegborn, Skånes Universitetssjukhus

Presentation av GULDPARTNER

SSM: Krav på spårbar kalibrering av aktivitetsmätare – Lars Ideström, Strålsäkerhetsmyndigheten

Virtuellt studiebesök – Ida Eriksson, Jakob Heydorn Lagerlöf, Centralsjukhuset Karlstad

 

Torsdag 16 maj

AI inom teranostik – Peter Bernhardt, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Equalis – Agnetha Gylling Gustafsson, Universitetssjukhuset Linköping, Helena Löfling, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

SSCPNM informerar

Organiserad prostatacancertestning i Värmland – Mauritz Waldén,  Centralsjukhuset Karlstad

Dynamisk dopamin PET/DT(PE2I) vid utredning av neurodegenerativ sjukdom – Torsten Danfors,  Akademiska sjukhuset Uppsala

Kardiovaskulär PET – Jens Sörensen,  Akademiska sjukhuset Uppsala

Makroskopisk histopatologi – Multitracer-PET vid cancer– Jens Sörensen, Akademiska sjukhuset Uppsala

Crash course i radiologi för nuklearmedicinare, del 1 – Louise Ebrelius, Hallands sjukhus Halmstad

Crash course i radiologi för nuklearmedicinare, del 2 – Sara Strandberg, Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus

 

Fredag 17 maj

SFNM enkätredovisning:

SFNM:s verksamhetsenkät

SFNM:s enkät f ör Röntgensjuksköterskor och Biomedicinska analytiker

Årsmöte SFNM

Fria föredrag: 

Verifiering av återprojicerade planara bilder genererade från ett ring-konfigurerad CZT kamera för diagnosticering av ATTR amyloidos – Irma Ceric Andelius, Skånes universitetssjukhus

Deep learning ”quantitative coronary angiography” (DL-QCA) VS ”total perfusion deficit” (TPD): kvantitativ analys av myokardperfusionsstudier (MPI) – Julia Dahl, Universitetssjukhuset i Linköping

Optimerad viktbaserad radiofarmakadosering för myokardskintigrafi – Mattias Nickel, Region Kalmar län

SeHCAT-diagnostik – Åsa Krantz, Sales leader, GE Healthcare

SeHCAT enkätredovisning – Mathilda Åberg, Ida Eriksson, Centralsjukhuset Karlstad

Prisutdelning, nästa års arrangörer och avslutning