Vid årsmötet utsågs Sven-Åke Starck och Anders Sundin till hedersmedlemmar för sina insatser för nuklearmedicin och för föreningen. Se bilder och motivering.