PROGRAM

Utbildningsdagen onsdag 22 maj

TEMA Nuklearmedicinsk neurofysiologi

Neurologens perspektiv
Ruben Smith, Neurologi

Panorama över nuklearmedicinska neuroundersökningar
Douglas Hägerström, Klinisk neurofysiologi, SUS

Välkommen till dialog kring framtidens behov av ökad kompetens och bemanning inom nuklearmedicin – SFNM

TEMA Ny författning om strålskydd och nya föreskrifter från SSM

Nya föreskrifter från SSM
Anders Frank, SSM

Enkätredovisning och diskussion
Sigrid Leide-Svegborn, Strålningsfysik, SUS

TEMA Utbildning

Enkätredovisning utbildning BMA/SSK
Lise-Lott Johansson, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS

ST-utbildning i nuklearmedicin för läkare
Eva Persson, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS och Eva Olsson, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Linköping

Specialistfysiker
Marie-Louise Aurumskjöld, sjukhusfysikerförbundet


Vårmöte torsdag 23 maj

Invigning
Jonas Jögi, sektionschef, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS och Per Wollmer, professor Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, LU

TEMA Prostatacancer.

Klinisk överblick
Anders Bjartell, Urologi, SUS

Nytt inom skelettscintigrafi
Malin Darpö, Strålningsfysik, Danderyd

PSMA-PET/CT
Rimma Axelsson, Nuklearmedicin, KI

Nuklearmedicinsk behandling vid prostatacancer
Anna Sundlöv, Onkologi, SUS

TEMA Från då till nu och framåt

Nuklearmedicinen kom tidigt igång i Sverige
Sören Mattsson, Strålningsfysik LU/SUS

Så gjorde vi förr
Gunnel Hansson, klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Utveckling av PET
Mark Lubberink, PET-centrum, Uppsala Företagspresentationer

Företagspresentationer

Senaste nytt från SFNM
Nationell svarsmall för DMSA
Forsknings- och utbildningsenkät
Framtidens kvalitetssäkring inom nuklearmedicin

Equalis


Vårmöte torsdag 24 maj

Fria föredrag:

David Minarik
Sofi Wickström
John Ly
Sven-Åke Starck
Johan Economou Lundeberg

SFNM årsmöte

TEMA Artificiell intelligens.

Hur blev datorerna intelligenta och hur intelligenta är de egentligen?
Olof Enqvist, Chalmers tekniska högskola

AI inom nuklearmedicin
Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS

Prisutdelning bästa abstract

Presentation vårmöte 2020 – Växjö