Nuklearmedicinskt vårmöte 2023 

Program

Onsdag 31/5

Välkomsttal – Jesús López, Marjan Garmroudi, Göteborg

Invigningstal – Peter Gjertsson, Göteborg

Hybrid Imaging – Katrine Riklund, Göteborg

Behöver vi nyttja fulla potentialen av CT vid hybrid imaging? – Katrine Riklund, Rauni Rossi Norrlund, Göteborg

Företagspresentationer

Hybrid imaging hjärta vid sarkoidos och viabilitet:

Utmaning hjärtsarkoidos – Hur ställer vi en korrekt diagnos – Christian Polte, Entela Bollano, Göteborg

Förberedelse inför F-18-FDG PET vid misstänkt hjärtsarkoidos – Hur gör vi i Sverige? – Rossana Fridlizius, Emilia Gianello, Patricia Svensson, Göteborg

Challenges in myocardial viability imaging – Oskar Angerås, Lars Gormsen, Göteborg

Torsdag 1/6

Nuklearmedicin och barnperspektivet – Donya Khorshidi, Kristina Skiotyte Gomez, Göteborg

Regelverk och verklighet – Harmoni eller krock?:

Licenser, kliniska prövningar och rutin inom PET-diagnostiken. När ska man ansöka hos läkemedelsverket? – Anna Sundlöv

Strålsäkerhet, etik och medicintekniska produkter. Vad får, bör eller måste vi? Hur gör vi för att uppfylla de olika kraven i vårt dagliga arbete på en nuklearmedicinsk avdelning? – Anja Almén, Niklas Fridolf, Charlotta Lundh, Göteborg

Equalis – Anna Dudas, Göteborg, Agnetha Gustafsson, Linköping, Helena Löfling, Jönköping

Prostatacancer: Nya metoder ger nya möjligheter men också utmaningar inom screening, diagnostik och behandling:

Screening prostatacancer, bilddiagnostikens roll – Jonas Hugosson, Göteborg

Terapi med Lu-177-PSMA-ligander – möjligheter och utmaningar – Jon Kindblom, Claes Molin, Göteborg

Do we need dosimetry? – Mark Konijnenberg, Rotterdam, Nederländerna

Fredag 2/6

Fria föredrag:

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-targeting [68Ga]Ga-ABY-025 PET predicts early
metabolic response in breast cancer patients – Results from a phase II study – Ali Alhuseinalkhudhur, Uppsala

Harmonisering av regelbundna kontroller av aktivitetsmätare i Sydöstra sjukvårdsregion – Paula Hällstorp, Jönköping

Att använda 18F-fluoromethylcholine-PET-CT för att lokalisera överfungerande parathyroideaadenom
och speciellt för att hitta multiglandulära adenom – Camelia Ciacoi-Dutu, Jönköping

Implementering av ny ringformad CZT-kamera i klinisk rutin: Utmaningar och vinningar – Irma Cerić Andelius, Malmö

Årsmöte SFNM

Från fulrum till finrum – Nytt renrum på nuklearmedicin i Borås – Hanna Brunnegård, Marie-Louice Sarudis, Borås

Prisutdelning bästa abstract, SFNM

Presentation vårmöte 2024

Studiebesök Nuklearmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset