Forsknings- och utbildningsenkät – verksamhetsåret 2018

Verksamhetsenkät Nuklearmedicin i Sverige – verksamhetsåret 2017

Strålskyddsinformation till patienter och anhöriga 2013

Nuklearmedicinenkät 2012

E-boken Nuklearmedicin 2007

Nukleärmedicinens historia 2003

History of the Swedish Society of Nuclear Medicine 2013

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik, Studsvik 1963