Logo_Uppsala_Vårmöte_2014

 

 

 

 

Program Utbildningsdag och Vårmöte Uppsala 2014

Bilder finns på Facebook Nuklearmedicinska Vårmötet   – Är det någon som vill dela med sig av sina bilder till föreningen för publicering här på hemsidan – kontakta webmaster.

Länkar till de föreläsningar som är godkända för publicering av respektive föreläsare:

Utbildningsdagen Onsdag 14 maj 2014

SSM:s inspektion i Uppsala – Lars-Erik Jangland, Uppsala

Strålningsetik och inspektion – Enn Maripuu, Uppsala

Redovisning av Enkäten om Lungscintigrafi  – Lars-Göran Andersson och Enn Maripuu, Uppsala

Den nuklearmedicinska bilden – Charles Widström, Uppsala

Ny typ av hjärtkamera – teknik – Charles Widström, Uppsala

Erfarenheter från CZT – Fredrik Jonasson Colett, Uppsala

Vårmöte Torsdag 15 maj 2014

Introduktion av nya PET-metoder i kliniken – Jens Sörensen, Uppsala

Diagnostik av neuroendokrina tumörer med SPECT och PET – Anders Sundin, Uppsala

Molekylär bilddiagnostik av hjärtat – Jens Sörensen, Uppsala

Vårmöte Fredag 16 maj 2014

Equalis – Myokardscintigrafi-utskicket hösten 2013 – Lena Johansson

Equalis – Nuklearmedicin-programmet – Agneta Gustafsson

Equalis – Fallpresentationer skelettscint våren 2014 – Lars Edenbrandt

PET och prostatacancer – Ola Bratt, Helsingborg och Oxford

PET kemi – Jonas Eriksson, Uppsala

PET/MR – Håkan Ahlström, Uppsala

Lungscintigrafi på små barn – Madeleine Wedin, Lund

Ackumuleringstid för 18F-FDG vid PET/CT i klinisk rutin – Berit Olsson