Program Program Utbildningsdag 17 maj och Program Vårmöte 18-19 maj 2017 Umeå 2017

Länkar till de föreläsningar som är godkända för publicering av respektive föreläsare:

UTBILDNINGSDAGEN ONSDAG 17 MAJ 2017

En strålande grund att stå på
Kortkurs i radiokemi – Mattias Ögren
PET­ och SPECT­ fysik
Två fotoner – Jan Axelsson
– En foton – Anne Larsson Strömvall
Strålskydd i praktiken – Lennart Johansson och Helena Lizana

Tema neuroendokrina tumörer
Neuroendokrin utredning – Del 1, Del 2 & Del 3 – Anders Sundin
68Ga­Dotatoc/tate ­ Tillverkning och tillstånd – Margareta Ögren
Kliniskt perspektiv – Christina Kjellman
Behandling med Lu­177 – Ulrike Garske­ Román

VÅRMÖTE TORSDAG 18 MAJ 2017

Tema prostata
Bone Scan Index – Anders Widmark
Diagnostik med ACE och PSMA – Sara Strandberg
Terapi med 223 Ra ­Xofigo – Camilla Thellenberg Karlsson

Tema amyloidos
Klinisk perspektiv – Björn Pilebro
Diagnostiskt perspektiv – Torbjörn Sundström

Tema hjärna
PET med [18F] FE­PE2I – Susanna Jakobson Mo
Projektet Phibra – Lars Jonasson
Demensutredningar – Torbjörn Sundström
Så gör du för att bevara minnet – Lars Nyberg

VÅRMÖTE FREDAG 19 MAJ 2017

Fria föredrag
– Dosimetri och aktivitetsfördelning av DAT-substansen [18F] FE­PE2I i friska frivilliga – Helena Lizana
Systematiskt kvalitetsarbete inom Nuklearmedicin – en inblick i en ackrediterad  – verksamhet – Annie Bjäreback och Ulrika Dahlén
Optimering av högviktspatienter på PET/CT – Jessica Hagerman

Presentation av EQUALIS
Enkätredovisning – Helena Nylander

Tema standardiserade vårdförlopp
SVF Lungcancer – Mikael Johansson
Fall i olika stadier – Carolina Flygare