PROGRAM

Vårmöte 2021 – onsdag 19 maj

TEMA:Strålskydd

Uttjänta strålkällor och annat avfall
Lars Ideström, SSM

Strålskydd för patienter, personal och allmänhet
Martin Andersson, Region Västra Götaland

Hal Anger 100 år – föreläsning
Michael Ljungberg, SUS Lund/Malmö

TEMA: Myokardscintigrafi
Diagnostik av kronisk kranskärlssjukdom – lärdom från skånsk HTA-rapport och europeiska riktlinjer:

Arbetsprov vid bröstsmärta
Magnus Carlsson, Clinical Physiology, National Institutes of Health, Bethesda, USA

Diagnostik av kronisk kranskärlssjukdom
Sophia Frantz, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, Malmö / HTA Syd

Fria föredrag

Årsmöte


Vårmöte 2021 – torsdag 20 maj

TEMA: Immunterapi

Immunterapi mot cancer
Gustav Ullenhag, Överläkare i Onkologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Gustav Ullenhags lästips om immunologi för oss inom Nuklearmedicin (länk)

FDG-PET/CT terapimonitorering av immunbehandlade patienter
Anders Sundin, Överläkare i Radiologi och Molekylär avbildning, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Erfarenheter från ett länssjukhus inklusive patientperspektiv
Göran Carlstedt, Överläkare i Onkologi, Centrallasarettet i Växjö

EQUALIS

TEMA: PET/CT

Erfarenheter med 18F-PSMA PET/CT vid utredning av prostatacancer
Sara Strandberg, Överläkare , Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Fluorocholin PET/CT vid utredning av primär hyperparatyroidism
Håkan Geijer, Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro

SFNM informerar

BMA/rtg-ssk utbildningen
Camilla Andersson, PhD, Universitetslektor, Uppsala

Svarsmall Renografi
Johan Fredén Lindqvist, Överläkare, Göteborg
Eva Olsson, Överläkare, Universitetssjukhuset Linköping

SFNM verksamhetsenkät
Enkät-gruppen