Program

Utbildningsdagen onsdag 16 maj

SSM:s krav på renrum, Lars Ideström, Strålsäkerhetsmyndigheten
Good Manufacturing Practice, Maria Ingevaldsson, Läkemedelsverket
Krav på renrum, Vivre Reiman-Suijerbuijk
Kvalitetssäkra och validera renrum, Anders Ahlgren, Per-Erik Karlsson, Myair, Linköping
Nytt renrum i Linköping – Sakkunnigs och Sjukhusfysikers erfarenheter,
Danijela Leski, Apoteket Linköping, Anna Olsson, Region Östergötland
Kvalitetskontroller av läkemedel, Lennart Bergqvist, Region Skåne
Datorstöd i beredningsrum – så använder vi IBC-NM i Sundsvall,
Magareta Björk, Gunwor Johansson, Elina Lilliesköld, region Västernorrland
Ga-68 generator i renrum, Gustav Widar, Örebro

Vårmöte torsdag 17 maj

Tema 1 Infektionsdiagnostik
Ortopediska protesinfektioner, Rimma Axelsson, KS Huddinge
Kärlgraft, Cecilia Wassberg, KS Solna
Endokardit, Håkan Geijer, Örebro

Tema 2
SSM: nya författningar, Anders Frank, Strålsäkerhetsmyndigheten
Nuklearmedicinsk utbildning i Sverige, Eva Funk, Örebro
SPECT/CT, Håkan Geijer, Örebro
Diuretisk njurscintigrafi, Christos Savvopoulos
Renografi, Anna-Karin Bäck, Örebro
Redovisning enkät, Elvira Carlsson, Ulrika Erhardsson, Örebro

Tema 3 Peniscancer
Klinisk bakgrund, Dominik Glombik, Örebro
Sentinel node och PET/CT, Marie Rapp, Örebro
Nuklearmedicinsk diagnostik vid peniscancer, Håkan Geijer, Örebro

Presentation av Equalis

 Vårmöte fredag 18 maj

Fria Föredrag
F1 – Femton år erfarenhet från hotlabsarbete, A. Davidsson
F2 – Effekter av webbaserad information på patient tillfredsställelsen, C. Andersson
F3 – Optimisation of administered activity for 18F-FDG examination on children, J. Oddstig
F4 – Restriktionstider för nära kintakt med små barn efter behandling med 131I, D. Gälman
F5 – PET-forskning SUS, L. Johansson

SFNM årsmöte

Tema 4 Hjärtdiagnostik
Hjärta igår, idag och i framtiden, Tanja Kero, Uppsala
Nationell svarsmall för myokardscintigrafi – SFNM

Nationella riktlinjer för PET/CT – SFNM
Redovisning verksamhetsenkät – SFNM
Prisutdelning bästa abstract

Presentation av Vårmöte 2019