Kvalitetssäkringsverksamheten inom SFNM bedrivs huvudsakligen genom samarbete med Equalis som är ett icke-vinstdrivande företag. Kopplade till Equalis finns en nuklearmedicinsk expertgrupp:

Agnetha Gustafsson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, gruppens ordförande
Sophia Frantz, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
Johan Fredén Lindqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Jessica Hagerman, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Lena Johansson, Centralsjukhuset, Karlstad
Cathrine Jonsson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

 

Aktuella projekt:

Utskick nr 18, våren 2017: Skelettscintigrafi, tolkning av patientfall samt inskick av patientfall, för kvalitetsbedömning av expertgruppen

Utskick nr 17, hösten 2016: Myokardscintigrafi, kvalitetssäkring vid insamling och utvärdering

Utskick nr 16, våren 2016: Myokardscintigrafi, svarsskrivning

Utskick nr 15, hösten 2015: Lungscintigrafi, tolkning av simulerade undersökningar

Utskick nr 14, våren 2015: Lungscintigrafi och PET/CT med lungtumörfrågeställning

Utskick nr 13, hösten 2014: Skelettscintigrafi, utvärdering av simulerade undersökningar med metastasfrågeställning

Utskick nr 12, våren 2014: Skelettscintigrafi, tolkning av patientfall samt inskick av patientfall för bedömning av expertgruppen

Utskick nr 11, hösten 2013: Myokardscintigrafi Utvärdering – Ejektionsfraktion (EF) av tre fantomfall

Utskick nr 10, våren 2013: Myokardscintigrafi patientfall

Utskick nr 9, hösten 2012: Barnfall och dosering barn

Utskick nr 8, våren 2012: Renografi och digital njurfantom

Utskick nr 7, hösten 2011: Njurscintigrafi med DMSA – Patientfall och enkät

Utskick nr 6, sommaren/hösten 2011: Kontroll av aktivitetsmätare med utskick av referensstrålkälla

Utskick nr 5, våren 2011: Renografi – Patientfall och enkät

Utskick nr 4, hösten 2010: Skelettscintigrafi – Tolkning av helkroppsundersökningar samt enkäter om arbetssätt

Utskick nr 3, våren 2010: Kontroll av kamerautrustning

Utskick nr 2, hösten 2009: Skelettscintigrafi – Tolkning av helkroppsundersökningar och bedömning av om kompletterande undersökning behövs

Utskick nr 1, våren 2009: Bildkvalitet inom skelettscintigrafi, inskick av patientfall för bedömning av expertgruppen

Deltagare i EQUALIS kvalitetssäkringsprogram för nuklearmedicin kan ladda ner sammanställningarna från EQUALIS Online. Sammanfattningar av resultaten presenteras och diskuteras på de årliga användarmötena.

 

Äldre projekt inom SFNM:

Kvalitetsindikatorer från SFNM:s enkät 2009
2009-12-29