PROGRAM 2023

 

Utbildningsdagen – ONSDAG 18 maj

TEMA: Möjligheter och utmaningar med nya generationens 360°- SPECT/CT-kameror

Introduktion av ny kamera i klinisk verksamhet. BMAs perspektiv
Fredrik Askling, Tobias Lööw (Linköping)

Fysik och teknik. Fysikerns och ingenjörens perspektiv
Pernilla Norberg (Linköping)

Bilder från några undersökningar. Läkarens perspektiv
Veronica Sanchez Rodriguez, Eva Olsson (Linköping)

Hur har det gått i Malmö/Lund?
Elin Trägårdh (Skånes universitetssjukhus, Malmö)

 

TEMA: Hjärtamyloidos

Transtyretin hjärtamyloidos – en förbisedd relativt vanlig orsak till hjärtsvikt hos
äldre som kan diagnosticeras med nuklearmedicinska metoder.
Torbjörn Sundström (Umeå)

Hur ser amyloid i hjärtat ut vid undersökning med ultraljud eller magnetkamera?
Jan Engvall (Linköping)

Enkät: Hjärtamyloidos

 

TEMA: Optimering – Nu och i framtiden

SSM:s syn på optimering
Lars Ideström, Anja Almén, Anders Frank (SSM)

Paneldebatt- optimeringsarbete i praktiken
(Malmö, Kalmar, Linköping)

 

Vårmöte – TORSDAG 19 maj

Inledning
Invigningstalare: Veronica Sanchez Rodriguez, Agnetha Gustafsson, Therese Milton, Linköping

 

TEMA: Theranostics

99mTc-PSMA SPECT/CT Imaging for the Detection of Prostate Cancer
Prof. Dr. med. habil Christian Schmidkonz MHBA (Erlangen, Germany)

Kvantitativ SPECT och dosimetri för 177Lu-märkta radiofarmaka
Johan Gustafsson (Medicinsk strålningsfysik, Lund)

Lu-terapier – hur går det till i praktiken?
Nadja Lundström (Uppsala)

Historiska highlights inom nuklearmedicin och radiologi
Miguel Ochoa Figueroa (Linköping)

 

TEMA: Artificiell intelligens

AI i bilddiagnostik – från hype till patientnytta
Claes Lundström (Linköping)

AI i praktiken – Deep Learning Model to Predict the Diagnosis of Dementia with
Lewy Bodies, Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment Using Brain 18F-FDG PET
Farzaneh Kobra Etminani (Halmstad University)

AI i praktiken – Estimation of Quantitative Coronary Angiography Values Using
Myocardial Perfusion Images and Artificial Intelligence
Ida Arvidsson (Centre for Mathematical Sciences, Lund University)

 

Företagspresentation

 

EQUALIS

 

Nytt från Svensk Förening för Nuklearmedicin

– Hjärndödsdiagnostik med gammakamera; förslag om nya föreskrifter och allmänna råd
Torsten Danfors (Uppsala), Helena Almén (Socialstyrelsen)

– RtgSsk- och BMAutbildningen
Camilla Andersson (Uppsala)

 

Vårmöte FREDAG 20 maj

Fria Föredrag:

Renal [18F]PSMA-1007 uptake correlates to estimated glomerular filtration rate
Kristian Valind et al. (Lund/Malmö)

Samsyn i fyra regioner gällande rekommendationer om amningsuppehåll vid
nuklearmedicinska undersökningar
Christina Söderman et al. (Växjö/Kalmar/Jönköping/Linköping)

Assessing the accuracy of [18F]–PSMA-1007 PET/CT for staging of lymph node metastases in
patients with prostate cancer
Jacob Ingvar et al. (Malmö/Lund)

Jämförelse mellan två CZT-kameror avseende vänsterkammarstorlek och
vänsterkammarfunktion vid myokardscintigrafi, en ny SPECT/CT och en äldre hjärtdedicerad
kamera.
Henrik Mosén et al. (Lund)

 

Årsmöte Svensk Förening för Nuklearmedicin

 

TEMA: Nyheter inom dynamiska undersökningar

Coronar flödesreserv med PET och SPECT
Mark Lubberink, (Uppsala)

Det roligaste inom njurdiagnostik på 50 år – Njursten/Renografi på nya SPECT/CT-gammakameran
Miguel Ochoa Figueroa (Linköping)

 

Prisutdelning bästa abstract

 

Presentation vårmöte 2023 – Göteborg