Logga_vårmöte_2015_Helsingborg_mindre

 

 

 

 

 

 

Program Utbildningsdag och Vårmöte Helsingborg 2015

 

Länkar till de föreläsningar som är godkända för publicering av respektive föreläsare:

Utbildningsdagen Onsdag 20 maj 2015

Hybrid imaging ur röntgenfysikerns synvinkel – Mikael Gunnarsson, Malmö

Hybrid imaging ur nuklearmedicinfysikerns synvinkel – Michael Ljungberg, Lund

Skillnader i stråldoser och strålskydd till patienter och personal vid SPECT/CT vs. PET/CT  – Marie Sydoff, Helsingborg

Kliniska indikationer; när används PET/CT resp. SPECT/CT?  – Peter Gjertsson, Göteborg

Patientförberedelser och undersökningsmetoder – Berit Olsson, Lund, Ann-Christine Berg, Göteborg

 

Vårmöte Torsdag 21 maj 2015

Skelettscintigrafi vid metastassjukdom – BSI. Vad vill klinikern veta? – Anders Bjartell, urolog Malmö

DMSA scintigrafi – När används det och vad vill klinikern veta? – Tomas Forsberg, pediatriker Helsingborg

DMSA scintigrafi – Hur besvaras klinikerns frågor bäst? – Rune Sixt, Göteborg

Fritt föredrag: Myokardscintigrafi hos barn – kan vi reducera stråldosen? – Christel Kullberg, SUS Lund

Fritt föredrag: Utvärdering av Hermes Medical solutions kollimatorkorrektion – en fantomstudie – Annie Olsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hybrid PET/CT Cardiac Imaging – Antti Saraste, Assistant Professor, Cardiologist Turku PET Centre and Heart Center

 

Vårmöte Fredag 22 maj 2015

Lungemboli SPECT kontra CT – Var står vi idag? – Ulf Nyman, Trelleborg

Lungemboli SPECT kontra CT – Var står vi idag? – Marica Bajc, Lund

Enkätredovisning Myokardscintigrafi – Annmarie Svensson, Helsingborg