1. Young EANM Working Group (WG) arbetar med att göra en hemsida särskilt riktad mot nuklearmedicinare under utbildning. Den kommer att finnas som en länk från EANM:s hemsida. Där vill man samla användbara länkar, e-learning och man planerar även att ha ett ”Case of the month” som alla är välkomna att skicka in bidrag till.

2. Young EANM WG flaggar för ”EANM Marie Curie training grant”, som är ett stipendium man kan söka för en kortare tids vistelse på nuklearmedicinsk klinik någonstans i Europa. Mer information finns på EANM:s hemsida (About EANM -> Grants & Awards).

3. Varje sommar samlas unga forskare inom nuklearmedicin till Young Investigators Meeting i Wien. Intresserade kan hitta mer information om detta på EANM:s hemsida.

Förutom detta möte arrangerade Young EANM WG tre lunchseminarier med tema utbildning, tips för hur man får en artikel publicerad i en nuklearmedicinsk tidskrift samt redovisning från deltagare i Young Investigators Meeting.

Anna Darelid