Nyheter2021-02-08T20:26:21+01:00

Lunchwebinarium

Kan AI och Monte Carlo teknik förbättra SPECT rekonstruktioner och stråldosberäkningar?

Föreläsare: Peter Bernhardts, professor, sjukhusfysiker, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

oktober 9th, 2023|0 Comments

Kurs i Nuklearmedicin

Universitetssjukhuset i Örebro erbjuder i samarbete med Uppsala Universitet och Region Dalarna en kurs i grundläggande nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi. Kursen täcker in delmål c4 respektive STc4 enligt SoS målbeskrivningar 2015 och 2021. Lipus-godkänd.

Målgrupp: ST-läkare inom Radiologi eller Klinisk fysiologi.

oktober 8th, 2023|0 Comments