Utdelade priser för bästa abstract – SFNM vårmöten

2019 Malmö
Anni Gålne, SUS, Lunds Universitet. ”Long-acting somatostatin analogs do not reduce uptake of 68 Ga-DOTATATE in neuroendocrine tumors”. Medförfattare: Helene Almquist, Martin Almquist, Cecilia Hindorf, Tomas Ohlsson, Erik Nordenström, Anna Sundlöv, Elin Trägårdh.
Motivering: Vinnaren av årets abstractpris har gjort ett gediget arbete med ett stort patientmaterial. Arbetet belyser vikten av att noggrant utvärdera nya modaliteter och metoder inom den nuklearmedicinska sfären.

2018 Örebro
Jenny Oddstig, SUS-Lund. ”Optimisation of administered activity for 18F-FDG examination on children”. Medförfattare: Anna Stenvall, Fredrik Hedeer, Helén Almquist, Lena Jönsson, Berit Olsson och Cecilia Hindorf.
Motivering: Studiens frågeställning är klar och kommer av en observerad oegentlighet i gällande europeiska riktlinjer rörande stråldoser till barn visavi vuxna vid FDG-undersökningar. Metodologin är väl anpassad för att besvara frågeställningen och resultaten visar att stråldosen till barn kan reduceras med bibehållen bildkvalitet (SNR). Fyndet torde kunna få avsevärd betydelse i den kliniska verksamheten.

2017 Umeå
Helena Lizana, Umeå: ”Dosimetri och aktivitetsfördelning av DAT-substansen 18F-FE-PE2I i friska frivilliga”. Medförfattare: Lennart Johansson, Jan Axelsson, Anne Larsson, Mattias Ögren, Jan Linder, Andrea Varrone, Christer Halldin, Susanna Jakobsson Mo, Umeå och Stockholm.
Motivering: Vinnaren belyser ett mycket viktigt men ofta eftersatt arbete pga dess komplexitet, både beträffande logistik och arbetsinsats. Det vinnande arbetet har gjort detta på ett mycket förtjänstfullt sätt och dessutom presenterat det tydligt och lättbegripligt. Våra undersökningar måste alltid vara berättigade, vi måste veta hur mycket stråldos patienten får vid våra undersökningar och detta är mycket viktigt när man tar fram nya radiofarmaka.

2016 Jönköping
Mariana Reza, Malmö: “Intra-individual reproducibility of automated bone scan index in patients with prostate cancer: A pilot study”. Medförfattare: Reza Kaboteh, May Sadik, Anders Bjartell, Per Wollmer och Elin Trägårdh, Malmö och Göteborg.
Motivering: ”Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män och skelettscintigrafi är en av de vanligaste nuklearmedicinska bildgivande metoderna. En kvantitativ utvärdering kan vara värdefull för behandlingsuppföljning och bone scan index (BSI) är en lovande metod. Denna pilotstudie visar goda resultat när det gäller intra-individuell reproducerbarhet och vi ser fram emot den spännande fortsättningen med utvärdering av ett större bildmaterial.”

2015 Helsingborg
Anette Davidsson, Eva Olsson, Jan Engvall och Pernilla Norberg, Linköping: Myokardscintigrafi med dedicerad hjärtkamera D-SPECT: Hur mycket kan vi minska strålbelastningen till patienten utan att försämra diagnostisk bildkvalité?
Motivering: ”Ny teknik ger nya möjligheter, men kräver även nya studier för att kunna utnyttjas på optimalt sätt. Vid nuklearmedicinska undersökningar är det viktigt att hålla strålbelastningen till patienten så låg som möjligt, men bibehålla en god bildkvalitet. Det har årets pristagare tagit fasta på och undersökt lägsta möjliga countsnivå med bibehållen bildkvalitet vid myokardscintigrafiska undersökningar med nya gammakameror med halvledarteknik. På ett föredömligt vis har man gjort både fantom- och patientstudier för att noggrant kunna utvärdera frågeställningen.”

2014 Uppsala
My Jonasson, Lieuwe Appel, Torsten Danfors, Dag Nyholm, Håkan Askmark, Jonas Engman, Andreas Frick, Jens Sörensen och Mark Lubberink, Uppsala: Development of a clinically feasible 11C-PE2I PET scan protocol for differential diagnosis of Parkinsonian syndrome
Motivering: ”DAT PET och DAT SPECT blir allt mer viktigt för diagnostik av parkinsonistiska sjukdomar. Metoden som presenteras i detta arbete är av stort värde i utvecklingsarbetet för att göra 11C-PE2I PET till en kliniskt användbar metod”.

2013 Kalmar Christel Kullberg, Magnus Hansson, Jonas Jögi, Cecilia Hindorf och Jenny Oddstig, Lund: Aktivitetsreduktion för patienter med hög vikt vid myokardscintigrafi
Motivering: ”Översyn av befintlig metod ur ett strålskyddsperspektiv med frågeställning om huruvida aktivitetsreduktion kan utföras med bibehållen bildkvalitet. Arbetet resulterat i metodförändring”.

2012 Hasseludden J Oddstig, F Hedner, J Jögi, C Hindorf och H Engblom, Lund: Kan man reducera aktivitet vid myocardscintigrafi med bibehållen bildkvalité?

2011 Lund Elin Trägårdh-Johnsson, Mattias Wieloch, David Nilsson och Lars Edenbrandt, Malmö: Does the recieiver of a myocardial perfusion report precisely understand the message? A pilot study.                                                                                                                                                Motivering: ”För att man tagit sig an en viktig kvalitetsfråga som inte så ofta belyses och som är viktig för alla våra undersökningar”

2010 Göteborg Jonas Högberg, Rizell, Gjertsson, Hultborn, Henriksson, Svensson och Bernhardt, Göteborg: Bremsstrahlung imaging of 90Y microspheres shows poor resemblance with distributions of 99mTc -MAA in liver

2009 Sunne Berit Jansson, Tony Roxström, Lars Sundkvist och Leif Svensson, Huddinge: Varför ”lufta” Myoview? En fråga om biodistribution

2008 Linköping Henrik Karlsson och Agnetha Gustafsson, Linköping: Fingerdosmätningar vid olika moment vid hantering av 18F-FDG

2007 Tällberg Åsa Jonson, Andreas Lindberg och Roumiana Chakarova, Borås: Mätning av fingerdoser vid arbete i hot-lab

2006 Umeå Anna Olsson, Majne Malmgren, Anette Davidsson, Håkan Pettersson och Agnetha Gustafsson, Linköping: Finger- och handdoser vid hantering av isotoper i nuklearmedicinsk verksamhet

2005 Uddevalla Ann-Christine Bergh, Irma Nikadon, Madis Suurkula och Jakob Himmelman, Göteborg: PET-buss i Västsverige – planering och uppstart. Praktiska erfarenheter av 30 patientundersökningar

2003 Stockholm Barbro Ljung, Göteborg: Förberedelser av barn inför nuklearmedicinska undersökningar