Styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin, 2022/2023

Ordförande:
Kristian Valind, klinisk fysiolog, ST-läkare i nuklearmedicin
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin
VO Bild och Funktion
Skånes Universitetssjukhus
Tel: 046-173546
e-brev: kristian.valind@med.lu.se

Vice ordförande
Agnieszka Athley, nuklearmedicin/radiolog
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Tel: 0470-589092
e-brev: agnieszka.athley@kronoberg.se

 

Sekreterare:
Helena Lizana, sjukhusfysiker
Centrum för medicinsk teknik och Strålningsfysik
901 85 Umeå
Tel: 0727-197217
e-brev: helena.lizana@regionvasterbotten.se

 

 

Skattmästare:
Margareta Ögren, radiokemist
Nuklearmedicin, PET
Bild-och funktionsmedicin
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå
Tel: 070-5855122
e-brev: mailto:margareta.ogren@regionvasterbotten.se

 

Vetenskaplig sekreterare:
Cecilia Wassberg, Nuklearmedicin/Radiologi
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Bild och Funktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Eugeniavägen 3, 171 64 Stockholm
Tel: 070-5652723
e-brev: cecilia.wassberg@sll.se, cecilia.wassberg@gmail.co

Cathrine Jonsson, sjukhusfysiker
Nuklearmedicin
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Medicinsk Diagnostik
141 86 Stockholm
Tel: 070-4841213
e-brev: cathrine.jonsson@regionstockholm.se

 


Helena Löfling, biomedicinsk analytiker
Nuklearmedicin
Länssjukhuset Ryhov
551 11 Jönköping
Tel: 073-9487073
e-brev: helena.lofling@rjl.se

 


Erland Hvittfeldt, klinisk fysiolog, ST-läkare i nuklearmedicin
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin
VO Bild och Funktion
Skånes Universitetssjukhus
Tel: 040-338729
e-brev: erland.hvittfeldt@skane.se

 

 

Jesús Lopez Urdaneta
079-0270873

Rima Afram
073-92300389

Webbredaktör:
Lars Lundin, radiolog
Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Sektionen för molekylär avbildning
Akademiska Sjukhuset
Uppsala
Tel: 073-8038867
e-brev: lars.lundin@surgsci.uu.se

 


Revisorer:
Peter Gjertsson, Göteborg
Håkan Geijer, Örebro

Revisorsuppleanter:
Sten Carlsson, Uddevalla
Pia Säfström, Linköping

Valberedning:
Camilla Andersson, Uppsala (Sammankallande)
Elin Trägårdh, Malmö
Ann-Christine Bergh, Göteborg

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352