Laddar Evenemang

Innehåll: Kursen syftar till att deltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik. Målgrupp: ST-läkare eller nyblivna specialister inom nuklearmedicin, klinisk fysiologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin, njurmedicin. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker. Arrangör: Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus Länkar:

Inbjudan

Ansökningsblankett

Preliminärt schema