Transmutation med PET-cyklotroner (The philosopher’s stone) – En introduktion till hur vi med cyklotroner kan skapa radionuklider med olika användningsområden för Positron Emission Tomography (PET). Vad tillverkar vi, vad kan vi tillverka och vad borde vi tillverka?

Föreläsare: Jonathan Siikanen, sjukhusfysiker på Karolinska sjukhuset samt forskare i Thuy Trans forskargrupp, Onkologisk Patologi, Karolinska Institutet
Zoom-länk: