Team Nuklear, PET & Cyklotron är ett unikt samarbete mellan Fysiologiska Kliniken och Röntgenkliniken på
Universitetssjukhuset i Linköping. Samverkan spänner över klinikgränser och skapar en spännande och
modern arbetsmiljö där teamets olika delar och yrkeskategorier arbetar tätt tillsammans med patienten i fokus.
I teamet ingår röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker (BMA), läkare, sjukhusfysiker, ingenjörer,
vårdadministratörer, undersköterskor, farmaceuter och radiokemister.

Sista ansökningsdag: 2022-05-01

Mera info: Röntgensjuksköterska/BMA sökes till team Nuklear, PET & Cyklotron (varbi.com)