Mötesanmälan till lägre avgift fram till 18/4

Mötet är Lipusgranskat

Deadline för abstrakt förlängd till 22/4!

Glöm inte besvara årets vårmötesenkät.

Här hittar du mera info: https://www.sfnmvarmotet.se