Ämne: Spårämnesutveckling vid Karolinska radiofarmaci

Föreläsare: Thuy Tran, Docent i experimentell onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Tidpunkt: 11.30 – 12.15

ZOOM-länk skickas ut separat innan mötet till alla medlemmar av SFNM

Välkomna