Kursen syftar till att öka specialkunskapen hos personal som redan nu arbetar, eller planerar att arbeta, med molekylär avbildning och nuklearmedicinska terapier.

Målgrupp: Röntgensjuksköterskor, Biomedicinska analytiker

Länk till INFO
Länk till Anmälan
Anmälningsperiod 15 mars – 15 april 2021