LÄNK TILL BERÄTTELSEN

PS: Här kommer också en lite påminnelse om att betala medlemsavgiften, till er som ännu inte gjort det. Medlemsavgiften på 150:- betalas till Plusgirokonto: 8 59 49-6. Märk inbetalningen med namn och att det gäller medlemsavgift för 2020.