EANM har på hemsidan samlat intressant info/länkar avseende hantering av COVID-19 i relation till arbetet inom den nuklearmedicinska sfären. Kom direkt dit vid att trycka på denna LÄNK

Om du i ditt arbete hittar intressanta fynd inom nuklearmedicinen som är relaterad till COVID-19 och som du vill delge kollegiet är du mycket välkommen att skicka dina fynd till oss – det kan röra sig om fallbeskrivningar mm som vi kan publicera på hemsidan.

Skicka ditt mail till webbredaktören Morten Scheike