Kära medlemmar i SFNM,

Styrelsen har idag beslutat att skjuta fram årsmötet från 15 maj till hösten 2020, eftersom vi tror att vi alla har annat som behöver prioriteras denna vår. Beslutet är inte helt enkelt då det innebär att viktiga val och beslut skjuts fram i tiden men vi tycker det är viktigt med högt deltagande och hoppas att situationen ser bättre ut i höst. Nytt datum är inte bestämt än och vi ber att få återkomma med mer information.

Vänliga hälsingar

För styrelsen,

Elin Trägårdh, ordförande