Föreningens arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar. Arbetet med svarsmallar fortgår – nästa nationelle mall kommer att handla om dynamisk njurskintigrafi.

Länk till NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)

(Mallen finns i övrigt att hitta under ”Praktisk Infobank”)