Allmänorienterande kurs i nuklearmedicin, Falun, 22-24 oktober 2019
(OBS: kursen är för tillfället fulltecknat, men ytterligare ansökare sätts upp på reservlista. Kursledningen försökar att utöka antalet kursplatser)

Länk till Inbjudan

Länk till preliminärt kursprogram