En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör man bland annat genom att varje år dela ut omkring 30 miljoner kronor till forskning.

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag.

Ansökan om forskningsanslag skall vara inne senast den 1 februari 2019

Sök anslag här