Föreningens arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR MYOKARDSKINTIGRAFI” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar. Arbetet med svarsmallar fortgår – nästa nationelle mall kommer att handla om DMSA skintigrafi.

Länk till NATIONELL SVARSMALL FÖR MYOKARDSKINTIGRAFI

(Mallen finns i övrigt att hitta under ”Praktisk Infobank”)