Styrelsen hälsar härmed alla medlemmar Välkomna till en extrastämma i samband med Nuklearmedicinens Dag:

Tid: Torsdagen den 15 september 2016, kl 12.30-13.00
Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Ärende: Omval av styrelseledamot Johanna Svensson, Göteborg