Majoriteten av föreläsningarna från Vårmötet i Helsingborg är nu publicerade under rubriken Vårmöte. Dags att friska upp minnet om innehållet och få nya idéer till metodutveckling, stråldosreducering osv − att presentera vid nästa års vårmöte i Jönköping!