Cancerfondens planeringsgrupp för onkologisk radionuklidterapi bjuder in till

Höstmöte i Linköping den 26-27 november. Man planerar att hålla en utbildningsdag i anslutning till höstmötet, men för att den ska bli av krävs att tillräckligt många anmäler sitt intresse senast 31 juli. Mer information finns här.

Frågor? Kontakta möteskoordinator Mona Yrvehed: information@radionuklidterapi.se