Ytterligare en av föreningens hedersmedlemmar, Sture Lindberg, har lämnat oss. Några av dem som kände Sture och har arbetat tillsammans med honom har skrivit några minnesord.