Sjukhusfysikerna Ulrika Dahlén och Sven-Åke Starck gjorde i höstas en enkät om användning av SPECT/CT (och PET/CT) i Sverige, i samband med en workshop på nationella sjukhusfysikermötet. Resultatet kan ni ta del av här.