kommer i år att ges i Lund, 3-7 november 2014. Här finns information och Hybridkursen2014preliminärt schema.

Anmälan öppnar i slutet av augusti, hälsar kursledningen.