Det har kommit in trevliga reseberättelser från två av vårens stipendiemottagare. My Jonasson har skrivit om Neuroreceptor Mapping, 21-24 maj 2014 i Egmond aan Zee, Nederländerna och Madeleine Wedin om föreningens Vårmöte i Uppsala, 14-16 maj 2014.          Läs och inspireras!